ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Стари Портал јавних набавки

Добродошли на Портал јавних набавки

Портал јавних набавки је развијен за потребе примене новог Закона о јавним набавкама.

За почетак примене новог Закона коришћењем Портала, предлажемо да прочитате:

Од 1. јануара 2024. године обавеза објављивања података о уговорима и изменама уговора на Порталу јавних набавки

Чланом 152а Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19 и 92/23, у даљем тексту: Закон) прописана је обавеза за наручиоце да на Порталу јавних набавки објављују податке о уговорима и изменама уговора.

Канцеларија за јавне набавке је донела Правилник о начину објављивања и врсти података о уговорима и изменама уговора које наручиоци објављују на Порталу јавних набавки („Службени гласник РС“, број 115/23, у даљем тексту: Правилник), који је у примени од 1. јануара 2024. године. С тим у вези, почев од 1. јануара 2024. године, наручиоци ће бити у обавези да на Порталу јавних набавки објављују податке о:

  1. уговорима о јавној набавци закљученим применом одредаба Закона и њиховим изменама
  2. оквирним споразумима закљученим применом одредаба Закона и њиховим изменама
  3. уговорима о јавној набавци/наруџбеницама закљученим односно издатим на основу оквирног споразума
  4. уговорима о набавци/наруџбеницама закљученим односно издатим без примене одредаба Закона, у складу са чланом 27. Закона и њиховим изменама
  5. оквирним споразумима закљученим без примене одредаба Закона, у складу са чланом 27. Закона и њиховим изменама
  6. уговорима/наруџбеницама закљученим односно издатим на основу оквирног споразума, у складу са чланом 27. Закона

Детаљна упутства о начину објављивања података биће објављена у оквиру нове верзије Портала јавних набавки која ће бити у примени од 1. јануара 2024. године. Правилник преузмите овде.

Нова верзија 1.16

На Порталу је доступна верзија 1.16

Списак измена у новој верзији Портала можете да видите овде

Нов начин регистрације привредних субјеката на Порталу јавних набавки

Одредбама Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 92/23, у даљем тексту: Закон) који ступа на снагу 4. новембра 2023. године, прописан је нов начин регистрације привредних субјеката на Порталу јавних набавки.У складу са законским одредбама, Канцеларија за јавне набавке доноси подзаконски акт о коришћењу Портала јавних набавки који такође ступа на снагу 4. новембра 2023. године.

С тим у вези, обавештавамо да ће сви привредни субјекти који се први пут региструју на Порталу јавних набавки бити у обавези да поступају на начин прописан одредбама Закона и подазаконског акта у погледу регистрације на Порталу, почев од 4. новембра 2023. године.

Привредни субјекти који су већ регистровани на Порталу, биће у обавези да обнове своје пријаве уношењем података и учитавањем доказа предвиђених Законом и подзаконским актом, најкасније у року од 30 дана од дана почетка примене Закона, односно најкасније до 31. јануара 2024. године.

Доступна Платформа за учење јавних набавки за наручиоце и понуђаче

У организацији НАЛЕД-а, а уз подршку Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (Сида) израђена је Платформа за учење о јавним набавкама, која је, без накнаде, доступна свим заинтересованим лицима на адреси: хттпс://www.лппп.рс/, као и путем банера који је објављен на интернет страници Канцеларије за јавне набавке. Платформа је намењена како лицима која су почетници у јавним набавкама и желе да стекну знања из ове области, тако и лицима која та знања поседују, али желе да их провере и унапреде. Путем платформе корисници могу детаљно да се упознају са поступком јавне набавке, почев од фазе истраживања и планирања јавне набавке, преко спровођења поступка јавне набавке, до закључења уговора о јавној набавци.

Портал јавних набавки доступан и путем мобилне апликације

Мобилна апликација је доступна на Google Play за кориснике уређаја са Android платформом и на Apple App Store за кориснике уређаја са iOS платформом. Корисницима који су регистровани и пријављени на десктоп верзији Портала, путем мобилне апликације су доступне све функционалности Портала, док непријављени корисници имају могућност претраживања поступака јавних набавки, огласа, планова јавних набавки, одлука, решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, као и преглед детаља о поступку јавне набавке. Имајући у виду да се исти налози користе за пријаву на десктоп и мобилној верзији Портала, све предузете активности на једној верзији биће видљиве и на другој. Функције мобилне апликације су идентичне десктоп верзији Портала. Апликацију за Андроид и иОС мобилне уређаје можете преузети скенирањем QР кода.

Download Google Play
QR kod Google Play
Download App Store
QR kod App Store

Обавештење о обавези евидентирања и објављивања података у складу са чланом 181. Закона о јавним набавкама

Чланом 181. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, у даљем тексту: Закон), прописано је да је наручилац дужан да евидентира податке о вредности и врсти јавних набавки из чл. 11. – 21. овог Закона и то по сваком основу за изузеће посебно, као и јавне набавке из члана 27. став 1. овог Закона. Чланом 181. став 4. Закона прописано је да податке из става 3. овог члана наручиоци збирно објављују на Порталу јавних набавки најкасније до 31. јануара текуће године за преходну годину. С тим у вези, обавештавамо вас да сте у складу са наведеним законским одредбама у обавези да наведене податке за 2022. годину евидентирате и исте објавите најкасније до 31. јануара 2023. године, а у складу са Упутством за објављивање података о јавним набавкама које су изузете од примене Закона, које је објављено на интернет страници Канцеларије за јавне набавке, као и упутством о начину евидентирања и објављивања података, које је објављено на Порталу јавних набавки (линк за приступ наведеном упутству). Подсећамо да је чланом 236. став 1. тачка 16) Закона прописана прекршајна одговорност за наручиоца и одговорно лице наручиоца ако не евидентира податке о вредности и врсти јавних набавки или их у прописаном року не објави на Порталу јавних набавки (члан 181).

Смернице за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива

На интернет страници Канцеларије за јавне набавке објављене су Смернице за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива. Линк за приступ смерницама

Смернице за припрему конкурсне документације и припрему е-понуде

На интернет страници Канцеларије за јавне набавке објављене су Смернице за припрему конкурсне документације и припрему е-понуде на Порталу јавних набавки.

Линк за приступ смерницама

Информације о изменама Портала

30.12.2022. доступна верзија 1.13

13.11.2022. доступна верзија 1.12

22.06.2022. доступна верзија 1.11

09. и 10. априла 2022. може повремено доћи до успореног рада Портала.

14.12.2021. доступна верзија 1.10

04.10.2021.Обавештавамо корисника Портала јавних набавки да је Портал био делимично недоступан дана 4. октобра 2021. године, у периоду од 7:30 до 9:50 часова.

06.07.2021. доступна верзија 1.9

08.06.2021. доступна верзија 1.8

У периоду од 10.05.2021. 21:00 до 10.05.2021. 23:30 ће Портал у потпуности бити недоступан због одржавања инфраструктуре

У периоду од 10.04.2021. 21:00 до 11.04.2021. 09:00 ће Портал у потпуности бити недоступан због надоградње Државног ДАТА центра

07.04.2021. доступна верзија 1.7.1

25.03.2021. доступна верзија 1.7

25.02.2021. доступна верзија 1.6

28.12.2020. доступна верзија 1.5

22.10.2020. доступна верзија 1.4

22.08.2020. доступна верзија 1.3

16.07.2020. у периоду од 22:00 - 23:00 ће Портал бити делимично или у потпуности недоступан због инсталације нове верзије 1.1

06.07.2020. у периоду од 21:00 - 22:00 ће Портал бити делимично или у потпуности недоступан због надоградњи мрежне инфраструктуре.

Видео упутства

This Portal was created with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Public Procurement Office and the consortium led by GIZ International Services and may in no way be taken to reflect the views of the European Union. EU Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia.
Овај Портал начињен је уз финансијску помоћ Европске уније. За његову садржину искључиво су одговорни Управа за јавне набавке и конзорцијум предвођен ГИЗ Интернатионал Сервицес и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније. ЕУ подршка даљем унапређивању система јавних набавки у Србији.
Uprava za javne nabavke EU