ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Стари Портал јавних набавки

Добродошли на Портал јавних набавки

Портал јавних набавки је развијен за потребе примене новог Закона о јавним набавкама.

За почетак примене новог Закона коришћењем Портала, предлажемо да прочитате:

Верзија 1.10

Од 14.12.2021. доступна је верзија 1.10 Портала јавних набавки. Верзија 1.10 обухвата нове функционалности и побољшања, која су наведена на следећем линку.

Од 26.12.2021. доступна је верзија 1.10.1 која укључује мања проширења функционалности верзије 1.10, која су наведена на следећем линку

Обавештење о обавези евидентирања и објављивања података у складу са чланом 181. Закона о јавним набавкама

Подсећамо вас да сте у складу са чланом 181. ст. 3. и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19), у обавези да податке о вредности и врсти јавних набавки из чл. 11. – 21. овог закона и то по сваком основу за изузеће посебно, као и јавне набавке из члана 27. став 1. овог закона, за 2021. годину евидентирате и исте објавите најкасније до 31. јануара 2022. године, а у складу са Упутством за објављивање података о јавним набавкама које су изузете од примене Закона, које је објављено на интернет страници Канцеларије за јавне набавке, као и упутством о начину евидентирања и објављивања података, које је објављено на Порталу јавних набавки (линк за приступ наведеном упутству).

Смернице за припрему конкурсне документације и припрему е-понуде

На интернет страници Канцеларије за јавне набавке објављене су Смернице за припрему конкурсне документације и припрему е-понуде на Порталу јавних набавки.

Линк за приступ смерницама

Информације о изменама Портала

14.12.2021. доступна верзија 1.10

04.10.2021.Обавештавамо корисника Портала јавних набавки да је Портал био делимично недоступан дана 4. октобра 2021. године, у периоду од 7:30 до 9:50 часова.

06.07.2021. доступна верзија 1.9

08.06.2021. доступна верзија 1.8

У периоду од 10.05.2021. 21:00 до 10.05.2021. 23:30 ће Портал у потпуности бити недоступан због одржавања инфраструктуре

У периоду од 10.04.2021. 21:00 до 11.04.2021. 09:00 ће Портал у потпуности бити недоступан због надоградње Државног ДАТА центра

07.04.2021. доступна верзија 1.7.1

25.03.2021. доступна верзија 1.7

25.02.2021. доступна верзија 1.6

28.12.2020. доступна верзија 1.5

22.10.2020. доступна верзија 1.4

22.08.2020. доступна верзија 1.3

16.07.2020. у периоду од 22:00 - 23:00 ће Портал бити делимично или у потпуности недоступан због инсталације нове верзије 1.1

06.07.2020. у периоду од 21:00 - 22:00 ће Портал бити делимично или у потпуности недоступан због надоградњи мрежне инфраструктуре.

Видео упутства

This Portal was created with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Public Procurement Office and the consortium led by GIZ International Services and may in no way be taken to reflect the views of the European Union. EU Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia.
Овај Портал начињен је уз финансијску помоћ Европске уније. За његову садржину искључиво су одговорни Управа за јавне набавке и конзорцијум предвођен ГИЗ Интернатионал Сервицес и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније. ЕУ подршка даљем унапређивању система јавних набавки у Србији.
Uprava za javne nabavke EU